Občina Pivka obvešča, da je na portali javnih naročil objavila javno naročilo za čiščenje jam – PIVKA.KRAS.PRESIHA.

Predmet javnega naročila je izvedba

  • odstranjevanja odpadkov iz udornice Ravnica,
  • odvoz odstranjenih odpadkov.

Odpiranje ponudb: 20. 9. 2022 ob 11:00

Rok za vprašanja: 10. 9. 2022 do 10:00

Ponudbo lahko oddate prek povezave.