V projektu PIVKA.KRAS.PRESIHA Občina Pivka vabi zainteresirane kmetovalce k sodelovanju pri vzpostavljanju novih kalov na pašnikih znotraj Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera.

Zainteresirani kmetovalci – upravljavci pašnikov, se lahko vključijo v aktivnost projekta Izboljšanje stanja ohranjenosti vrste veliki pupek z ureditvijo novih kalov na pašnikih.

Z javnim pozivom izbiramo zainteresirane upravljavce pašnikov z interesom po vzpostavitvi novih kalov. Za izgradnjo novih kalov na izbranih površinah bo poskrbel zunanji izvajalec, ki ga bo naročnik, Občina Pivka, izbral z javnim naročilom.

S sklenitvijo pogodb o varstvu in skrbništvu, v katerih bo določen način upravljanja novega kala, bomo vzpostavili ciljne površine za izboljšanje stanja vrste Nature 2000 velikega pupka.

Rok za oddajo vlog oziroma vključitev v aktivnost je 30. 11. 2022.

Za sodelovanje v javnem pozivu je potrebno oddati v celoti izpolnjeno Prilogo 1 – “Vloga na javni poziv”. 

Gradivo javnega poziva je dostopno tudi na Občini Pivka.

Dodatne informacije o javnem pozivu dobite na Občini Pivka, na telefonski številki 040 868 233 pri Tadeju Kogovšku (elektronski naslov: tadej.kogovsek@pivka.si) ali pri Evi Šabec Korbar (eva.korbar@pivka.si).

Celotna dokumentacija s prilogami:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.