V dveh kalih v naselju Zagorje in Drskovče te dni izvajamo monitoring velikega pupka. Za spremljanje populacije te evropsko pomembne dvoživke strokovnjaki, herpetologi, uporabljajo pasti za pupke (slika spodaj). Z metodo ulova, označevanja in ponovnega ulova (MRR) bodo strokovnjaki iz Društva varstvenih biologov BIODIVA ocenili velikost populacije velikega pupka na območju kalov.

Pasti (simbolična slika pasti v spodnji galeriji) bodo predvidoma postavljene od petka zvečer, 6. 5., do ponedeljka, 9. 5. (v primeru slabega vremena in slabšega ulova bomo raziskavo ponovili prihodnji vikend, od petka, 13. 5., do ponedeljka, 16. 5.).

Okoliške prebivalce in obiskovalce prosimo, da se pasti ne dotikajo ali premikajo. S pomočjo raziskave bomo prispevali k boljšemu poznavanju velikosti populacije te ogrožene in evropsko pomembne vrste Nature 2000. Dotikanje in premikanje nameščenih plovnih pasti ter vznemirjanje živali je prepovedano.

Veliki pupek je repata dvoživka iz družine močeradov in pupkov ter evropsko pomembna vrsta Nature 2000. Je največji med pupki, ki živijo v Sloveniji in je tudi največji evropski pupek. Odrasli osebek skupaj z repom meri do 18 cm, izjemoma tudi do 25 cm. Samica velikega pupka jajčeca v vodo ne odlaga v obliki mrestov, ampak vsakega posebej zavije v liste vodnih rastlin.