NATURE&WILDLIFE Logo_skupni_(RRA,_SVRK,_INTERREG SI-HR)

Na območju Dinarskega krasa se, na hrvaški in slovenski strani, izvaja projekt “Doživetja narave in opazovanja divjih živali/Doživljaji prirode i promatranje divljih životinja“, z akronimom NATURE&WILDLIFE, v katerem potekajo tudi različne izobraževalne in ustvarjalne dejavnosti. V naslednjem obdobju bodo potekale nagradne igre za vse starostne skupine javnosti, in sicer v obliki vprašanj na Facebook strani projekta in radijskih postajah ter prek strip natečaja „Explore the Wondernature“.

Vabimo vas, da pozorno spremljate Facebook stran projekta @natureandwildlifeprojekt, kjer bodo od 16. novembra 2020 dalje objavljena nagradna vprašanja in razpisan (strip) “Blip natečaj” s temo sobivanja ljudi in medvedov. Raziskovalci, risarji, kreativci in ljubitelji narave – ne zamudite priložnosti za sodelovanje v nagradnih igrah #explorethewondernature

In zakaj je tema stripa medved? Območje je obsežen sklenjen gozd na obeh straneh meje, ki je tudi edino območje v Evropi, kjer so še vedno ohranjene vse tri vrste velikih zveri – medved, ris in volk. Tu so zavarovana območja – presihajoča jezera Pivke in Cerknice v Sloveniji ter Risnjak in Zeleni vir z Vražjim prolazom na Hrvaškem – ki predstavljajo izjemno in dragoceno naravno dediščino,  katere del je rjavi medved.

Projekt NATURE&WILDLIFE se izvaja v programu Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020. Vodilni partner je RRA Zeleni kras, d.o.o., preostali partnerji so: Javni zavod Narodni park Risnjak, Lokalna razvojna agencija PINS d.o.o., Riječka razvojna agencija PORIN d.o.o., Subjekt d.o.o., Občina Pivka, Javni zavod za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik, Jezerski hram, Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine.

Povezava na besedilo natečaja