Na Občini Pivka so danes v okviru dogodkov ob praznovanju občinskega praznika podpisali pogodbo z izbranim izvajalcem za odstranjevanje zarasti v okviru projekta PIVKA.KRAS.PRESIHA. Izbrani izvajalec je Zaposlitveni center KARSO d.o.o., ki ima dolgoletne izkušnje izvajanja podobnih del in urejanja zelenih površin. Vrednost pogodbe znaša 129.320,00 eurov in so v celoti strošek projekta PIVKA.KRAS.PRESIHA, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Zaposlitveni center KARSO je eden od zaposlitvenih centrov Slovenskega združenja za duševno zdravje ŠENT, ki deluje na območju Primorsko-Notranjske regije. KARSO nudi zaposlitev osebam s težavami v duševnem zdravju, in tako prispeva h krepitvi kakovosti njihovega življenja.

Župan Robert Smrdelj je poudaril, da jih veseli izbor socialnega podjetja, ki zaposluje veliko mladih občanov in že več let zelo dobro sodeluje z občino. Vodja delovne enote podjetja KARSO Pivka, Martin Godina, pravi, da bo delo, ki jih čaka, zahtevno in obsežno. Tako v podjetju načrtujejo nekaj novih zaposlitev za okrepitev njihove ekipe, ki v Pivki trenunto šteje 8 zaposlenih.

V projektu PIVKA.KRAS.PRESIHA, načrtujejo odstranitev do 15 ha zarasti na območju presihajočih jezer, predvsem na Petelinjskem in Palškem jezeru. Z odstranjevanjem zarasti bodo prispevali k ohranjanju travniških površin na območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera in življenjskega okolja različnih rastlinskih in živalskih vrst Nature 2000, metuljev in različnih travniških vrst ptic. Z izvedbo del, ki obsegajo ročno in strojno odstranjevanje zarasti, bodo pričeli jeseni, ko se bodo ptice iz grmovja umaknile. Zaključek del načrtujejo spomladi leta 2023. Do jeseni bodo tako sodelavci na občini zaključili z določitvijo obsega odstranitve zarasti, ki jo usklajujejo s strokovno institucijo in projektnim partnerjem, Zavodom RS za varstvo narave, ter pridobili dovoljenja za poseg v naravo.

podpis pogodbe

Podpis pogodbe (Foto: Valter Leban).

podpis pogodbe

Podpis pogodbe (Foto: Valter Leban).