S pomočjo popisa onesnaženosti jam, ki ga je v preteklem letu izvedel Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU z jamarji, smo močno izboljšali poznavanje stanja onesnaženosti v naših jamah.

Na območju občine Pivka je 188 jam, v krajinskem parku 142, od teh so jih popisali 40, pri čemer je bilo 30 jam ugotovljenih kot onesnaženih. Po oceni strokovnjakov je v teh onesnaženih jamah okrog 157 kubičnih metrov odpadkov, med katerimi prevladuje mrhovina in komunalni odpadki.

Dr. Mitja Prelovšek iz Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU je poudaril, da so med popisom očistili pet jam, spotoma pa še tri manj onesnažene. Skupaj je tako očiščenih 27 odstotkov vseh popisanih jam. Izvedena akcija je plod dobrega sodelovanja krajinskega parka z Inštitutom za raziskovanje krasa in jamarji.

Matej Zalokar iz Jamskega društva Rakek in Matic di Batista iz Društva za raziskovanje jam Ljubljana sta predstavila način čiščenja jam. Zadovoljstvo ob doseženih rezultatih je izrazil tudi župan Robert Smrdelj, ki je poudaril pomembnost nadaljnjih prizadevanj za ohranjanje čistosti in ekološkega ravnotežja na tem občutljivem območju.

Fotografije: Matej Zalokar (JD rakek), KPPPJ.