Z Inštitutom za raziskovanje krasa ZRC SAZU smo včerajšnji svetovni dan voda v Ekomuzeju pivška presihajoča jezera obeležili z zanimivim predavanjem o iskanju nadomestnega vodnega vira na območju občin Pivka in Postojna. Predavala nam je doc. dr. Nataša Ravbar, ki nam je nazorno predstavila delo, ki ga inštitut v projektu opravlja. Veliko smo izvedeli o vzpostavitvi goste merilne mreže za pridobivanje količinskih in kakovostnih podatkov o stanju vode na ponorih, podzemnih tokovih in izvirih na tem območju. Pridobljeni podatki o stanju vodnih virov jim pomagajo pri določevanju potencialnih mest za rezervni vodni vir ter pripravi simulacije obnašanja vodonosnika s pomočjo numeričnega modeliranja.

Predavanje smo zaključili s sklepom, da smo doma na edinstvenem kraškem območju z veliko posebnostmi pretakanja voda, zaradi česar je še toliko bolj ranljivo za onesnaženje. Pomembno je,  da se ne zanašamo na »rezervni vodni vir« ampak kot zavedni občani storimo vse kar lahko, da zaščitimo in ne onesnažujemo ter obremenjujemo že obstoječega vodnega vira Malni.

Zagotavljanje zadostne količine pitne vode je v današnjem času velik ekološki in ekonomski problem, njena pomembnost pa bo z leti še naraščala. 

.