Invazivke na poti – predavanje in razstava o invazivnih tujerodnih vrstah v gozdovih

Slovenija je ena najbolj gozdnatih držav v Evropi, saj gozd prekriva skoraj 60 odstotkov površine, vsak četrti Slovenec pa je tudi njegov lastnik. V gozdovih pa se vse pogosteje pojavljajo tujerodne rastline, živali in glive, ki povzročajo škodo. Pravimo jim invazivne tujerodne vrste. Te škodujejo domorodnim vrstam, spreminjajo delovanje gozda, negativno pa vplivajo tudi na gospodarstvo ali zdravje ljudi.

Vabimo vas na otvoritev razstave in predavanje o invazivnih tujerodnih vrstah v gozdovih, ki bosta potekala v četrtek, 30. maja 2019, ob 18. uri v Krpanovem domu v Pivki.

Na predavanju in razstavi boste spoznali, kaj so tujerodne vrste, kako pridejo k nam, na kakšen način se širijo in kako lahko preprečimo njihove negativne vplive. Predavala bo dr. Andreja Kavčič z Gozdarskega inštituta Slovenije, ogledali pa si boste tudi kratek film o tujerodnih vrstah pri nas. Razstava bo na ogled do 8. julija 2019.

Predavanje in razstavo pripravljajo Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije in Zavod Symbiosis v okviru projekta LIFE ARTEMIS (Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu).

Več informacij na: www.tujerodne-vrste.info