Krajinski park Pivška presihajoča jezera

in

Fotoklub SUŠEC Ilirska Bistrica

razpisujeta

fotografski natečaj

 

»PIVŠKA PRESIHAJOČA JEZERA 2017«

 

Splošni pogoji in pravila natečaja

1.

Organizator natečaja »PIVŠKA PRESIHAJOČA JEZERA 2017« je Krajinski park Pivška presihajoča jezera v sodelovanju s Fotoklubom SUŠEC Ilirska Bistrica.

2.

Fotografski natečaj poteka do 30. 6. 2017.

3.

Na natečaj se lahko prijavijo ljubitelji fotografije vseh starosti iz Slovenije in tujine.

4.

Prijava ter oddaja fotografij;

–          predlagamo oziroma priporočamo uporabo spletne aplikacije za pošiljanje datotek »We Transfer – https://wetransfer.com/ na elektronski naslov pivskajezera@gmail.com ali

–          preko elektronske pošte na naslov pivskajezera@gmail.com  (zadeva: Natečaj »Pivška presihajoča jezera 2017« oddaja fotografij)

–          rok za oddajo del je petek, 30. junij 2017 do 24:00

–          k  vsaki fotografiji mora avtor priložiti prijavnico (objavljena ob najavi natečaja).

5.

Pogoji za sodelovanje na natečaju;

–          fotografije ne smejo biti posnete pred 1. 1. 2016,

–          fotografije naj bodo posnete znotraj meja Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera,  sodelujejo pa lahko tudi s fotografijami ostalih petih Pivških jezer, ki ležijo zunaj meja parka,

–          oddana dela morajo biti avtorjeva last,

–          vse oddane fotografije morajo biti ustrezno poimenovane:

Zaporedna št. fotografije_Ime_Priimek_Naziv_Fotografije

Npr. (01_Janez_Novak_Dobro_jutro_ob_Pivki).

6.

Vsak udeleženec lahko odda največ 10 fotografij, ki so posnete znotraj časovnih omejitev trajanja natečaja.

7.

Tehnični pogoji oddanih fotografij;

–          sprejemali bomo le digitalne fotografije v .jpg formatu,

–          oddane fotografije morajo biti v resoluciji katera omogoča povečavo 30x40cm pri 300dpi

–          oddane fotografije so lahko posnete v barvni ali črno-beli tehniki,

–          fotografije za razstavo se bodo tiskale v formatu 30×40 cm.

Naknadna/računalniška obdelava fotografij;

–          dovoljeni so osnovni popravki z računalniškimi programi (kadre, kontrast, ostrina, korekcija barv),

–          več od osnovnih popravkov kot na primer (HDR, fotomontaže …) na oddanih delih NI DOVOLJENO uporabiti.

Dovoljena je kreativna raba fotografske optike (zoom efekt, …) kakor tudi bliskavice.

8.

Tema natečaja je:

–          »Pivška presihajoča jezera z reko Pivko in poplavnimi polji«.

9.

Vsak avtor s prijavo ter oddajo fotografij zagotavlja, da so oddana dela njegovo avtorsko delo. Organizator ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli zlorabo avtorskih pravic katere ostajajo neodtuljiva pravica in dolžnost vsakega sodelujočega.

10.

Vsak avtor ohrani avtorske pravice za svoja dela. Avtor organizatorjem dovoljuje uporabo oddanih del brez denarnega ali drugega nadomestila za potrebe razstave (katalog, foto CD, predstavitev fotografij na zaključni razstavi, predstavitev fotografij na internetni strani organizatorjev natečaja, uporaba fotografij za promocijske namene krajinskega parka).

11.

Tričlanska strokovna žirija v sestavi:

  1. Marjan Artnak, MF
  2. Stanko Lovrič, KMF
  3. Zdravko Turk, F1

bo prispele fotografije ocenila po pravilih FZS.

Avtorji najbolje ocenjenih fotografij bodo prejeli denarne nagrade:

  • 1. mesto 300 €
  • 2. mesto 200 €
  • 3. mesto 100 €

Žirija bo nagradila tudi »najboljšega« fotografa (prejemnik največjega števila točk z vsemi sodelujočimi fotografijami).

Izmed vseh fotografij bo žirija izbrala ustrezno število del katera bodo uvrščena na CD katalog in razstavljena na zaključnem prireditvi.

12.

Člani žirije ne morejo sodelovati na natečaju.

13.

Odločitev žirije je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

14.

Avtorji izbranih in nagrajenih del bodo do 31.8.2017 na elektronski naslov prejeli obvestilo o rezultatih.

Avtorji izbranih in nagrajenih del prejmejo zgoščenko z izbranimi deli.

Seznam nagrajenih in izbranih del bo objavljen na spletni strani Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera in Fotokluba Sušec.

15.

Končni izbor in podelitev nagrad bo potekala na prireditvi v Krpanovem domu v Pivki, v mesecu septembru, ko bo potekala tudi otvoritev razstave z izbranimi sodelujočimi fotografijami. 

16.

Morebitne dodatne informacije lahko dobite pri organizatorjih natečaja:

Fotoklub SUŠEC, Stojan Spetič stojan.spetic@gmail.com in Andrej Udovič andrej.fotoklubsusec@gmail.com .

Krajinski park Pivška presihajoča jezera, Erika Kovačič, tel: 051 68 26 68 el. naslov: erika.kovacic@pivka.si

17.

Avtor s prijavo na natečaj sprejema in se strinja z vsemi pogoji razpisa.

Prijavnica