V projektu PIVKA.KRAS.PRESIHA smo vzpostavili sodelovanje s preko 30 kmeti z območja Krajinskega parka (KP) Pivška presihajoča jezera. Kmetje sodelujejo pri upravljanju naravovarstveno pomembnih zemljišč, ki so bodisi v lasti Občine Pivka bodisi v njihovi lasti ali najemu. Medsebojni odnos in izmenjavo znanja želimo negovati tudi z letnimi strokovnimi ekskurzijami s področja reje goveda in drobnice na zavarovanih območjih. V lanskem letu smo si ogledali kmetijske prakse v Halozah, letošnjo prvo soboto v aprilu pa smo se odpravili na ogled dobrih praks v KP Kolpa.

Ogledali smo si pretežno ovčarsko kmetijo Vučji Ogrizek v Velikih Selah pri Adlešičih, ki poleg belokranjskih pramenk, redi še avtohtono pasmo cikastega goveda, krškopoljske prašiče in druge živali. Mlad gospodar kmetije, Izidor Grabrijan, nam je predstavil razvoj kmetije, ki je z novimi gospodarji prešla v predelavo ovčjega mleka ter izdelavo suhomesnatih izdelkov iz svojih rejnih živali. Poleg domačih izdelkov iz ovčjega mleka (različno starane sire, jogurt) so na kmetiji postregli tudi z domačimi suhomesnatimi izdelki ter tradicionalno belokranjsko pogačo. Ogledali smo si molzišče, pašnik in izmenjali izkušnje z učinkovitimi praksami zaščite pašnih živali pred napadi veliki zveri.

Poleg kmetijskih praks smo spoznavali tudi druge kulturne in naravne zanimivosti Bele krajine. Ogledali smo si Šokčev dvor in spoznali etnološko dediščino Bele krajine. Gospa Tončka Jankovič, s KP Kolpa nam je predstavila predelavo lana in volne ter njihovo današnjo rabo, ki jo ohranjajo v KP Kolpa. Direktor KP Kolpa, Boris Grabrijan, nam je predstavil zgodovinsko vlogo Bele krajine v času Turških vpadov. Takrat so se v Belo krajino naselili Uskoki, ki so v te kraje vnesli pravoslavno vero. S tem namenom smo si ogledali tudi pravoslavno cerkev sv. Petra in Pavla v Miličih, kjer je aktivna pravoslavna skupnost. Pred odhodom proti domu, smo se ustavili še ob reki Kolpi, ki je imela prvo soboto v aprilu že prav poletni obraz.

Več poudarkov si lahko ogledate na priloženih fotografijah. V KP Pivška presihajoča jezera se že veselimo, sedaj že skoraj tradicionalnega izleta prihodnjo pomlad.