VABILO NA DELAVNICO

Ocena vključevanja lokalnih skupnosti v delovanje Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera

 

v četrtek, 16. marca 2016 ob 18.00 v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer

 

Svetovni sklad za naravo (WWF) že desetletja podpira ohranjanje narave in zavarovana območja širom po svetu. WWF Adria  je konec lanskega leta začela z izvajanjem novega projekta Zavarovana območja za naravo in ljudi (akronim PA4NP).

Ena od številnih aktivnosti projekta PA4NP je povezovanje zavarovanih področij z lokalno skupnostjo. Dobro sodelovanje lahko bistveno prispeva h kakovosti življenja prebivalcev zavarovanega območja, hkrati pa podpira tudi varstvene cilje.

Skupina zunanjih sodelavcev WWF Adria je v preteklih mesecih razvila novo metodologijo za oceno vključevanja lokalnih skupnosti v delovanje zavarovanih območij. Namen analize je prepoznati dobro razvite prakse, ki bi jih bilo mogoče prenesti v druga zavarovana območja ter šibkosti, ki bi jih lahko z usmerjenimi aktivnostmi v prihodnje izboljšali.

Ocena se izvaja s pomočjo dveh tipov vprašalnikov. Eden je namenjen zaposlenim pri upravljavcu zavarovanega območja, drugi pa predstavnikom različnih skupin lokalnih prebivalcev. Izpolnjevanje vprašalnikov poteka v obliki vodene diskusije.

Predstavniki različnih skupin lokalnih prebivalcev boste izpolnjevali vsak svoj vprašalnik, zato vas vabimo, da se delavnice udeležite in prispevate k dobri izvedbi analize.

Vabljeni k udeležbi na delavnice, več informacij in prijave na na 051 68 26 68 ali na erika.kovacic@pivka.si.