Danes obeležujemo svetovni dan čebel

Svetovni dan čebel je namenjen ozaveščanju ljudi o pomenu čebel in drugih opraševalcev za naš obstoj. Čebele in drugi divji opraševalci oprašijo več kot 70% rastlin (žužkocvetke), s katerimi človeštvo proizvede 90% svetovne hrane.

Z opraševalci so povezana številna delovna mesta in dohodki kmetij. Po oceni študij je letna svetovna proizvodnja hrane, ki je neposredno odvisna od opraševanja, vredna med 230 in 550 milijardami € (v Evropi 22 milijard €).

Vsaj tako pomembni kot čebele so za človeštvo tudi divji opraševalci (divje čebele, čmrlji, čebele samotarke, dnevni in nočni metulji, hrošči), ki številčno upadajo tudi v Sloveniji. Zato moramo posebno pozornost nameniti zaščiti naravnih habitatov in s tem izboljšati biotsko raznovrstnost.

V Sloveniji imamo 571 vrst divjih čebel in 35 vrst čmrljev.

Eden od ključnih ukrepov je prilagojena kmetijska praksa, ki upošteva naravne zakonitosti in omogoča ohranitev travnikov z večjo pestrostjo rastlin in s tem tudi drugih vrst. Zato je pomembno, da čim večji delež travnikov kosimo šele po cvetenju rastlin, zmanjšujemo gnojenje in uporabo pesticidov, ohranjamo gozdni rob in mejice in tako omogočamo preživetje številnih rastlinskih in živalskih vrst, ki nam v zameno omogočajo pridelavo hrane z opraševanjem.

Takšno kmetovanje podpirajo tudi kmetijsko-okoljska-podnebna plačila:  https://www.pivka.si/objava/260023.

Čebelarje najlažje podpremo z nakupom lokalnega medu. Imamo srečo, da živimo v dobro ohranjenem okolju, ki omogoča pridelavo medu vrhunske kvalitete.

Več informacij:
http://arhiv.park-goricko.info/dokumenti/52/2/2019/Novicnik_vrt_in_sadovnjak_za_splet_2355.pdf
https://www.naturaviva.si/wp-content/uploads/2019/07/Zlozenka_Rastline_in_oprasevalci_slo.pdf
http://www.czs.si/
https://www.worldbeeday.org/si/praznujmo-dan-cebel.html