Dinaridi (Dinarski lok) predstavljajo eno največjih gorskih verig v Evropi, ki povezuje osem držav jugovzhodne Evrope: Albanijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Hrvaško, Kosovo, Makedonijo, Slovenijo in Srbijo.
Ime Dinaridi izhaja iz imena gore Dinara, ki leži na meji med Hrvaško in Bosno in Hercegovino in se razteza v osrednji del pogorja. Dinaridi se raztezajo severozahod-jugovzhod, približno 650 km vzdolž jadranske obale. Najvišje gorsko območje Dinaridov je Prokletije z vrhom Majo Jezerce (2,694 m).
Parki Dinaridov – mreža zavarovanih območij Dinaridov je namenjena izboljšanju, spodbujanju in podpiranju naravnih in kulturnih vrednot zavarovanih dinarskih regij ter izvajanju najboljših praks trajnostnega razvoja in upravljanja. Mreža Parki Dinaridov je sestavljena iz več kot 90 zavarovanih območij v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, na Hrvaškem, na Kosovu, v Severni Makedoniji, Sloveniji in Srbiji.
Tudi naš Krajinski park Pivška presihajoča jezera je član te pisane druščine.
Več o današnjem dnevu si lahko preberete v angleškem jeziku tukaj.