Prve dni novega leta se je začelo čiščenje odpadkov v jami Ravnica pri Jurščah. Strokovnjaki z Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU ugotavljajo, da gre za najobsežnejše čiščenje jame v Sloveniji, kakršnega jamarji sami ne bi zmogli.

V jamo se je organizirano odvažalo odpadke s širšega območja že od začetka 70. let prejšnjega stoletja. Voda, ki pronica skozi odpadke v kraška tla ogroža tako podzemni ekosistem kot tudi našo pitno vodo.

Sanacija odlagališča odpadkov v jami je zahtevna. Jama ima sicer širok vhod, a je globoka vsaj 25 m in zagotovo še kak m globlja, saj trenutno dno pokrivajo odpadki. Za potrebe izkopa je bilo potrebno v jamo spustiti manjši bager. S pomočjo žerjava se odpadke dviguje na površje, kjer jih po grobem sortiranju odlagajo v zabojnike, te pa sproti odvažajo na sortiranje v Center za ravnanje z odpadki Suhadole. Izvajalec del, PUBLIKUS d.o.o. s podizvajalci, dnevno odpelje približno osem kontejnerjev odpadkov.

Trenutno smo v sloju odpadkov iz 80-ih let.

Po oceni izvajalca čiščenja prevladujejo v vrhnjem sloju mešani komunalni odpadki, gradbeni odpadki in pepel (posledica zažiganja odpadkov v preteklosti), občasno pa najdejo tudi zanimivejši odpadek. Trenutno poteka odstranjevanje odpadkov iz 80-ih let prejšnjega stoletja. To je bilo mogoče enostavno ugotoviti po večji količini belo-zelenih vrečk, v katerih je bilo pakirano mleko, ki se jih marsikdo še dobro spominja. Najdemo tudi embalaže pozabljenih izdelkov kot so »Jolly« pralni prašek, »pips« za muhe, pa kovinske lončke, kava iz Italije, vrečke zelja idr.

Med kosi starega železa se najde dele vozov, loncev, koles, motorjev, v manjši meri tudi kak kos orožja). Domačini izpostavljajo zanimive odpadke, ki so pristali v Ravnici. Večkrat je izpostavljen motor »Panonia«, ki naj bi ga pred desetletji odvrgli v jamo. Motorja madžarske proizvodnje zaenkrat še nismo našli.

Odstranjenih že 500 ton odpadkov.

Izvajalci so v prvem mesecu odstranili približno 500 ton odpadkov, kar je dobra tretjina predvidene količine. Ocenjujemo, da bodo z deli zaključili v marcu. Nekaj dni je delo oviralo sneženje in močna burja, vendar se glavni izvajalec PUBLIKUS d.o.o. in podizvajalci trudijo, da bodo dela zaključili v predvidenem časovnem okviru. Zahvaljujemo se vaščanom Juršč za strpnost med deli na območju Ravnice, ko je povečana obremenjenost s tovornimi vozili skozi naselje.

Čiščenje Ravnice poteka v okviru projekta PIVKA.KRAS.PRESIHA, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.