Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU skupaj z Jamarskim društvom Rakek in Društvom za raziskovanje jam Ljubljana pripravlja pripravlja oceno onesnaženih jam na območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera. Skupaj z omenjenimi jamarskimi društvi so pregledali okrog 40 jam na območju krajinskega parka. Po pregledu večine  predvidenih jam so jamarji podali oceno, da je večina jam onesnaženih. V njih pa prevladujejo predvsem starejši odpadki. Končna ocena števila onesnaženih jam in ocena vrste odpadkov bo podana, sredi decembra, ko bodo pregledane vse jame.

Sredi novembra so jamarji z jamarskega društva Rakek tudi izvedli čiščenje dveh jam na območju Javornikov. Očistili so približno 3 m3 odpadkov. V obeh primerih so jamarji odpadke vlekli iz brezen. Med odpadki so bili ostanki živali, akumulatorji in salonitne plošče.

Jamarjem se iskreno zahvaljujemo za opravljeno delo in njihovo skrb za čisto okolje.

Fotografije: Matej Zalokar, JD Rakek; Arhiv, KPPPJ