Spoštovani,

v okviru projekta CULTURECOVERY: Varstvo in obnova nesnovne kulturne dediščine v Evropi želimo opredeliti skupno transnacionalno strategijo za ohranitev in obnovo nesnovne kulturne dediščine z ekomuzeji. Na podlagi primerjav različnih praks bodo v skupni strategiji združeni teoretični pristopi s poglobljenim posvetovanjem z lokalnimi deležniki in povezanimi partnerji.

Vabilo