Ali risi predejo?

To je bilo na primer eno izmed vprašanj, s katerim smo na današnjem srečanju partnerjev projekta Carnivora Dinarica projekta upravljanje območij Natura 2000 na Pivškem, Pivka.Kras.Presiha viharili lastne možgane, medtem ko smo se v dinamični in konstruktivni debati ukvarjali z vprašanji, kaj in kako interpretirati obširni področji velikih zveri in Nature 2000 na Pivškem v Krpanovem domu oziroma v tistih njegovih delih, ki bodo postali naravoslovni center.

Danes je ekipa Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera namreč gostila projektne partnerje,  predstavnike Zavoda za gozdove Slovenije iz Ljubljane in Postojne, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Veterinarske fakultete Univerze v Zagrebu, fondacije WWF Adria Zagreb, FAMNIT Univerze na Primorskem, RRA Zeleni kras in Občine Pivka oziroma krajinskega parka. Določili smo  teme s področja biologije, ekologije in sobivanja ljudi in zveri ter izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov v Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera.