Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor so zapisali:

V letošnjem letu je 3. marec, Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, posvečen velikim mačkam, plenilcem, ki so med najbolj ogroženimi prosto živečimi vrstami. Generalna skupščina Združenih narodov (ZN) je konec leta 2013 razglasila 3. marec za Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (World Wildlife Day). Na ta dan je bila leta 1973 v Washingtonu sprejeta Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (Konvencija CITES). Tako letošnji 3. marec opozarja na velike mačke, kot so na primer lev, tiger, leopard, gepard, jaguar, ki so med najbolj priljubljenimi, veličastnimi in skrivnostnimi živalmi, ki predstavljajo moč in pogum. Ta dan hkrati vabi vse nas, da te živali spoznamo in poskrbimo za njihovo preživetje, saj je njihovo preživetje v naravi močno ogroženo.


Velike mačke so med najbolj prepoznavnimi in občudovanja vrednimi živalmi. Naj spomnimo, da so prav te vrste navdihovale proizvajalce avtomobilov, športne opreme in modne oblikovalce, ki so jih uporabljali kot simbole moči, hitrosti, lepote. V današnjem času pa so te čudovite živali zaradi človekovih dejavnosti marsikje že kritično ogrožene. Zaradi izgube življenjskega prostora in pomanjkanja plena kot posledice človekovih posegov v naravo, neposrednih konfliktov, krivolova in nezakonite trgovine njihove populacije naglo upadajo. Tako se je npr. populacija tigra v zadnjih sto letih zmanjšala za 95 %, populacije afriških levov pa za 40 % v samo 20 letih. Za zaustavitev tega upadanja so bili sprejeti različni ukrepi na globalni in nacionalnih ravneh.

 
Generalni sekretar konvencije CITES vabi vse vlade, vladne in nevladne organizacije ter posameznike, da skupaj ukrepamo in obrnemo ta trend ter ohranimo velike mačke.

 
Velika in dobro ohranjena zavarovana območja nudijo velikim mačkam življenjski prostor, možnost gibanja in lova. Nekateri ukrepi so omogočili sobivanje ljudi in živali.  Konvencija CITES s svojim delovanjem vsem vrstam velikih mačk daje mednarodno pravno zaščito ter prispeva ukrepe za boj proti nezakoniti trgovini in pretiranemu izkoriščanju naravnih virov nasploh. Ukrepi proti nezakoniti trgovini so bili sprejeti na vseh ravneh, med drugimi, je tudi Generalna skupščina ZN sprejela več resolucij, ki opozarjajo na problem ogroženosti velikih mačk in nezakonite trgovine z njimi.

 
Generalni sekretar ZN je pri tem poudaril pomen ciljev trajnostnega razvoja, ki jih je leta 2016  sprejela Generalna skupščina in vključujejo posebne cilje za prenehanje krivolova in nezakonite trgovine z zavarovanimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. V Letu 2017 so države članice ZN sprejele tretjo od ključnih resolucij, ki opozarjajo na problem nezakonite trgovine. Države članice ZN so se tako zavezale h ukrepanju za zmanjšanje in odpravo tovrstnega okoljskega kriminala, ki je eden od glavnih vzrokov za izgubo prosto živečih živali.  Sprejete sklepe pa morajo uresničiti vlade, civilna družba in zasebni sektor po vsem svetu. S politiko varstva, ki temelji na znanstvenih dognanjih in vladavini prava ter upošteva potrebe lokalnih prebivalcev na način, da imajo lokalne skupnosti koristi od varstva prosto živečih živali, je veliko bolj verjetno, da bodo te strategije in ukrepi uspešno ohranjali velike mačke v njihovem življenjskemu okolju.

 
Izvršni direktor WWF (Svetovna organizacija za varstvo narave) opozarja na pomembno vlogo, ki jo imajo prosto živeče vrste za celotno življenje na planetu in ki presega njihovo intrinzično vrednost (torej vrednost, ki je ni mogoče ekonomsko ovrednotiti), saj so te vrste temelji zdravih ekosistemov. Le takšni ekosistemi nam zagotavljajo ekosistemske storitve ne da bi zanje plačali: čisti zrak in vodo, stabilno podnebje in plodno zemljo, zdravila, opraševalce kmetijskih rastlin ter neštete druge storitve in  produkte. Skrbijo za naše zdravje in dobro počutje, ter povečujejo blaginjo družbe in rast gospodarstva. Vse te rastline in živali so kot osnovni gradniki našega zidu življenja in omogočajo, da naš planet »živi«. Če ključne gradnike izgubljamo, nastanejo v steni praznine in zid se poruši, za sabo pa pusti katastrofalne posledice tako za planet Zemljo kot tudi za našo prihodnost.

 
Predsednik organizacije Panthera poudarja ekološki, kulturni, ekonomski in politični pomen velikih mačk. Območja kjer te vrste še domujejo so biotsko bogata, polna življenja in pomembna za našo dobrobit, če samo pomislimo na vse ekosistemske storitve, ki nam jih ta območja nudijo. Upanje in napredek je v malih, vendar vztrajno ponavljajočih se korakih, pri izvajanju zakonodaje, pomoči državam v razvoju, vključevanju lokalnega prebivalstva in sprejetih zavezah mednarodne politike proti nezakoniti trgovini.

 
S tem ko opozarjamo na pomen velikih mačk, opozarjamo tudi na to, da je človek tisti, ki jih uničuje in tisti, ki jih lahko tudi obvaruje. Za slednje pa je najprej potrebno, da jih spoštuje, da z njimi živi v sožitju in jim prepusti dovolj naravnega življenjskega okolja. Zavedati se moramo, da ne gre samo za preživetje živalskih in rastlinskih vrst, gre tudi za preživetje človeške vrste. Marsikje je bilo s takimi ukrepi že doseženo, da so se nekatere vrste tam okrepile ali ponovno naselile.

 
V Evropi, so te vrste v živalskih vrtovih, kamor so prišle iz ujetništva, kjer so bile rojene in vzrejene ter ne poznajo svojega naravnega okolja. V Sloveniji imamo dve vrsti prosto živečih mačk, risa in divjo mačko. Ris je bil pri nas iztrebljen ter ponovno naseljen v 70. letih prejšnjega stoletja. Trenutno poteka pomemben projekt za ohranitev risa v Sloveniji v okviru programa Life ki vključuje 11 institucij v 5 državah, vodi pa ga Zavod za gozdove Slovenije. Z ohranitvijo te karizmatične vrste bomo izpolnili odgovornost do narave in prihodnjih rodov. To odgovornost so prepoznale in si za njeno izpolnitev aktivno prizadevajo vse ključne organizacije, ki se ukvarjajo z varstvom prosto živečih živali. Uspešno medinstitucionalno sodelovanje in vključevanje lokalnih skupnosti je eden od osnovnih pogojev za uspešno izvedbo tega ambiciozno zastavljenega projekta.