24. maja praznujemo v Sloveniji – skupaj z drugimi evropskimi državami – evropski dan parkov.

Razglasila ga je Evropska zveza naravnih in narodnih parkov EUROPARC Federation leta 1999, da bi opozorila na pomen naravovarstvenih območij pri ohranjanju danes že osiromašene biotske pestrosti. Pri nas je ta spominski dan namenjen predvsem širjenju zavesti o pomenu varovanja biotske raznovrstnosti in trajnostnega razvoja v slovenskih parkih, saj je Slovenija ena izmed držav z najvišjo stopnjo ohranjenosti narave v Evropi.

Slovenija sodi po biotski raznovrstnosti in krajinski raznolikosti v svetovni vrh. Na majhnem prostoru ponuja izjemen mozaik biotske, krajinske in kulturne raznolikosti ter ljudi, ki so v stalnem odnosu z naravo prišli do zavesti o neizogibni soodvisnosti človeka in narave. Ustanavljanje zavarovanih območij je med najpomembnejšimi mehanizmi ohranjanja rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov.

Naravni parki so sicer prvenstveno naravovarstvena kategorija, vendar so hkrati tudi mehanizem upravljanja za zavarovanje naravnih vrednot, za upravljanje Nature 2000 ter za ohranjanje krajinske pestrosti.

Slovenski naravni parki pripravljamo na nedeljo, 24. maja, Dan slovenskih parkov. Na ta dan bodo slovenska zavarovana območja narave, združena v Skupnosti parkov Slovenije, na široko odprla svoja vrata obiskovalcem in jim ponudila preko 30 dogodkov, vodenih izletov, interpretacij narave, sprehodov po učnih poteh, izobraževalnih in doživljajskih vsebin.

Prvi Dan slovenskih parkov pripravljamo v želji, da ljudem predstavimo raznolikost slovenskih parkov, njihovo izjemno pestrost in smiselnost ohranjanja narave. Velika večina dogodkov na ta dan bo brezplačnih in tako bo tudi v našem KPPPJ.

Začeli bomo že v petek, 22. maja, ko obeležujemo Dan biotkse pestrosti. Na ta dan bomo pred Ekomuzejem Pivških presihajočih jezer, v sodelovanju z Društvom Univerza za tretje življensko obdobje iz Pivke, organizirali izmenjavo semen in sadik z domačega vrta, ki bo potekalo med 16. in 18. uro.
Ob 18. uri pa se bomo prav tako izpred ekomuzeja podali na sprehod z biologom na Petelinjsko jezero. Zagotovo nam bo pokazal zanimive rožice, ptičke in druge živali, ki bogatijo naše območje, ki je biotkso izjemno pestro.

V nedeljo, 24. maja, ko bomo obeleževali evropski dan parkov, pa bomo imeli prost vstop v Ekomuzej Pivških presihajočih jezer, organizirali bomo tudi kolesarjenje z interpretatorjem narave in se v popoldanskem času družili s kraškimi ovčarji.

Prijazno vabljeni!