Naslednji teden bo na območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera potekal BIOCAMP, biološki tabor študentov biologije. Med 17. in 24. julijem bodo naravo na območju Pivške kotline raziskovale skupina za plazilce, ptice, kačje pastirje, netopirje, velike sesalce, dvoživke, metulje, jamske živali in rastline.

V času študentskega tabora bodo študentje nastanjeni v prostorih Osnovne šole Košana v Dolnji Košani. Njihovo proučevano območje bo območje Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera, Pivška kotlina in Košanska dolina.

Raziskovalno delo bodo izvajali tako na območju občinskih kot tudi zasebnih zemljišč. Pri izvajanju aktivnosti bodo spoštljivi do zasebne lastnine. Prosimo za razumevanje.

Že 11. tabor organizira društvo varstvenih biologov BIODIVA v sodelovanju s Krajinskim parkom Pivška presihajoča jezera.