Vabljeni na predavanje dr. Mitje Prelovška z Inštituta za raziskovanje krasa, z naslovom Zakaj je pomembno ččenje jam?

Predavanje bo v predavalnici v Krpanovem domu v Pivki, v četrtek, 23. februarja, ob 19. uri.

V Sloveniji je registriranih skoraj 15.000 jam, od tega je skoraj vsaka peta onesnažena. Delež onesnaženih je v bližini naselij in cest še večji.

Zaradi dobre prepustnosti kraške podlage predstavljajo odpadki v jamah breme za podzemno okolje, zlasti vodo, ter potencialno nevarnost za širše onesnaženje kraških vodnih virov.

Zaradi prikritosti črnih odlagališč v jamah določitev vira onesnaženja kraških izvirov ni enostavna.

Zaradi tega je steklo v zadnjih desetletjih, večinoma v okvirih jamarskih društev, več kot 130 čiščenj kraških jam.

Kljub trudu se opaža, da zaradi velikih količin odpadkov najbolj obremenjene jame ostajajo onesnažene.

Edina izjema pri čiščenju bolj onesnažene jame je Ravnica pri Jurščah, iz katere odstranjevanje odpadkov ravno poteka.