Pivška jezera povezujejo - video vsebine

Povezave do video vsebin s predavanj Pivška jezera, ki jih je v zimskem času v sodelovanju z Društvom Drobnovratnik organizirala Občina Pivka:

 1. Predavanje: Pivška presihajoča jezera - mag. Špela Habič


    
 2. Predavanje: Živi svet Pivških presihajočih jezer - mag. Slavko Polak
  in


 3. Predavanje: Primer dobre prakse varovanja narave in trajnostnega razvoja - direktor centra Rinka Marko Slapnik, Solčavsko 

 4. Predavanje: Volkovi iz slovenskih gozdov - dr. Miha Krofel

 5. Predavanje: Kako se pretakajo vode iz doline Pivke in kakšno vodo pijemo? - dr. Janja Kogovšek 

 6. Predavanje:  Kmetijstvo na Pivškem kot ponudnik domače hrane in skrbnik pestre kmetijske krajine - mag. Hrvoje T. Oršanič in Adrijan Černelč, Kozjanski park: Izkušnje s področja kmetijstva, zlasti sadjarstva, v Kozjanskem regijskem parku; Majda Godina in Darja Zadnik, Kmetijska svetovalna služba KGZS-GO: Stanje kmetijstva na Pivškem ter priložnosti kmetijstva v naslednjem programskem obdobju; Dragica Bratanič, RRA Notranjsko-kraške regije: Možnosti uporabe znamke Zeleni kras za kmetijske proizvode; Lisa Pedersen Pavšič iz Trnja: Trgovina z domačimi izdelki in pridelki  
  in

  in


 7. Predavanje: Varstvo narave in razvojne priložnosti v krajinskem parku - Dušica Kunaver in dr. Andrej Sovinc
  in

   in

  .

 

 
Promocijski film Zeleni kras – Občina Pivka:

Ekomuzej Pivških presihajočih jezer
Slovenska vas 10
6257 Pivka

M: +386 (0) 31 775 002
pivskajezera@pivka.si

 

 

Novice
Na pohodu med jezeri pohodniki iz vse Slovenije in sosednjih držav

18.10.2017

Na pohodu med jezeri pohodniki iz vse Slovenije in sosednjih držav

Turistično društvo Pivka je v sodelovanju s Krajinskim parkom Pivška presihajoča jezera v nedeljo, 15. oktobra, organiziralo jesenski pohod med Pivškimi presihajočimi jezeri. Na lep sončen dan so se pred Ekomuzejem v Slovenski vasi zbrali zelo številni, in kot so opazili vodniki, vedoželjni pohodniki iz vse Slovenije. več...

Ekomuzej Pivških presihajočih jezer

Slovenska vas 10

6257 Pivka

 

M: +386 (0) 31 775 002

pivskajezera@pivka.si

Rezervacije

Skupinski obisk

O Ekomuzeju

  Obišči nas

 

  Sledi nam