Srečno novo leto!
29.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Očistimo Pivko
03.04.2017

 

 

 

 

 

 

SVETOVNI DAN VODA V EKOMUZEJU
24.03.2017Organizacija Združenih narodov je leta 1993 22. marec razglasila za mednarodni dan voda, da bi opozorila svetovno javnost na pomen vodnih virov in nujnost dobrega gospodarjenja z njimi.


Letošnje geslo »Ne uničujmo voda!« je namenjeno zmanjšanju odpadnih voda in njihovi ponovni uporabi. Trajnostni razvojni cilj OZN je do leta 2030 izboljšati kakovost vode z zmanjšanjem onesnaževanja, preprečevanjem odmetavanja odpadkov ter omejitvijo izpustov nevarnih kemikalij in drugih snovi.


Večer smo preživeli v družbi, domačina, geografa in profesorja na Oddelku za geografijo Fakultete za humanistične študije v Kopru, dr. Gregorja Kovačiča, ki se raziskovalno ukvarja s kraško hidrologijo. V predavanju, naslovljenem Kraški vodni viri-ranljivost in varovanje, je predstavil sistem pretakanja vode na krasu, samočistilne sposobnosti naše vode, potencialne onesnaževalce in poudarjal kako pomembno je pravilno gospodarjenje ter varovanje tega naravnega vira.


Kraški vodonosniki imajo zaradi plitve prsti, ki omogoča hitro odtekanje vode v podzemlje majhne samočistilne sposobnosti. Zelo občutljivi so tudi na vse vire onesnaženja (industrija, individualne hiše z grezničnim sistemom, promet, vojaška vadbišča, intenzivno gnojenje travnikov in divja odlagališča v breznih ter vrtačah), ki zaradi prepletene mreže odtoka v vse smeri prizadene veliko območje in veliko ljudi. In prav na tem, ranljivem kraškem svetu, so najbolj donosni viri pitne vode (npr. tudi naša Malenščica), ki oskrbujejo približno 50 % slovenskega prebivalstva. Zato je nujno, da se vsi prebivalci zavedamo ranljivosti vode pod nami in varstveno postopamo, da bo kvalitetnejša in zdrava tudi naša voda iz pip.


Poučno predavanje je spodbudilo zanimivo razpravo med udeleženci ob koncu. Malo zaskrbljeni a odločeni, da bomo pripomogli k varovanju kraških vodonosnikov z lastno smotrno rabo in z ozaveščanjem drugih o pomenu varovanja kraških virov, smo sklenili mednarodni dan voda.


Vabimo vas na naslednji Modrinov večer, ki bo 6. 4. 2017 ko bo z nami geograf, krasoslovec, dr. Uroš Stepišnik, iz Oddelka za geografijo Ljubljanske filozofske fakultete, ki v teh mesecih izdaja strokovno monografijo ki jo je posvetil prav Pivškim presihajočim jezerom. Predaval nam bo o nastanku Pivških jezer in raziskovanju, ki ga predstavlja v monografiji. Vabljeni!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naravoslovni pohod
12.08.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarm za naravo!
15.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   1   2 
Ekomuzej Pivških presihajočih jezer
Slovenska vas 10
6257 Pivka

M: +386 (0) 31 775 002
pivskajezera@pivka.si

 

 

Novice
ZIMSKI POČITNIŠKI DAN – povezujemo porečje Ljubljanice

02.02.2018

ZIMSKI POČITNIŠKI DAN – povezujemo porečje Ljubljanice

V letošnjem letu smo se kulturno-izobraževalne ustanove iz porečja Ljubljanice odločile, da bi združile moči ter z vzajemnim sodelovanjem povezale naše obstoječe ponudbe in ustvarile nove. Moči smo združili: razstava Moja Ljubljanica na Vrhniki, Park vojaške zgodovine Pivka, Notranjski muzej Postojna ter Krajinski park Pivška presihajoča jezera več...

Ekomuzej Pivških presihajočih jezer

Slovenska vas 10

6257 Pivka

 

M: +386 (0) 31 775 002

pivskajezera@pivka.si

Rezervacije

Skupinski obisk

O Ekomuzeju

  Obišči nas

 

  Sledi nam