Očistimo Pivko
03.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naravoslovni pohod
12.08.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudi kmetje nasprotujejo poteku plinovoda čez KPPPJ
21.05.2015

V torek, 19. maja 2015 so se v Parku vojaške zgodovine Pivka srečali kmetje iz občin Pivka, Postojna in Ilirska Bistrica, združeni v delovno skupino.


Kmetje so obravnavali zlasti težave, ki jih povzroča nova Uredba o shemi neposrednih plačil. Najbolj problematični sta zelena komponenta, ki prepoveduje kmetom, da travnike preorjejo v njive in KOPOP ukrepi za travnike ter ekstenzivno živinorejo.


Obravnavali so tudi aktualno problematiko v Pivki, to je potek plinovoda čez Krajinski park Pivška presihajoča jezera. Kot ugotavljajo, je za območje značilno nizko nadkritje zemljine, v času gradnje in po njej bo orna zemlja uničena, za kraški svet to pomeni izničenje obdelovalnih površin že v času gradnje, saj je obdelovalnih površin že sedaj malo.


Prisotni kmetje so bili enotnega mnenja in so sprejeli sklep, da je gradnja plinovoda bistveno večji poseg v prostor kot preorane njive in temu močno nasprotujejo. Tudi o tem bodo v prihodnjih dneh seznanili vlado.


 

 

Alarm za naravo!
15.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIFE DINALP BEAR
03.03.2015

 

 

 

 

 

 


   1   2 
Ekomuzej Pivških presihajočih jezer
Slovenska vas 10
6257 Pivka

M: +386 (0) 31 775 002
pivskajezera@pivka.si

 

 

Ekomuzej Pivških presihajočih jezer

Slovenska vas 10

6257 Pivka

 

M: +386 (0) 31 775 002

pivskajezera@pivka.si

Rezervacije

Skupinski obisk

O Ekomuzeju

  Obišči nas

 

  Sledi nam